ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej

A. Turek

ABSTRAKT: For the leading countries in transformation, an extremely important thing is their accession to the European Union and the cooperation of their central banks with the Bank for International Settlements, first of all in the area of the banking sector supervision and the transparency of regulations. In the EU countries, the cooperation between the central banks and the governments is based rather on the many years. practices of mutual understanding among the country.s economic elites than on defined legal regulations. In the circumstances of systemic transformation taking place at present in Poland, where such practices have not yet fully developed, there is need for legislative setting of the forms of such cooperation in order to establish a proper mutual interdependence between the activities of the parliament, the government, and the central bank.

The National Bank.s of Poland independence from the government and its agencies does not mean lack of cooperation between those institutions. On the contrary, the correctness and effectiveness of the monetary policy, on the one hand, and the government.s economic policy, on the other hand, are conditioned by their close cooperation, both at the stage of work on policy documents and in the course of their realization.

In addition, as shown by the evidence of many countries, an independent central bank has, in comparison with a bank subordinated to the government, much greater potentialities for gaining general confidence and high credibility among the population, which largely facilitates the creation of a sound and effective monetary policy.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016