ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Numer wydania: 33

W numerze:

R&D Offshoring to Emerging Economies: Can Poland compete?
T. Mroczkowski
ABSTRAKT | PDF
To Rent or to Buy – Analysis of Housing Tenure Choice Determined by Housing Policy
H. Augustyniak, J. Łaszek, K. Olszewski, J. Waszczuk
ABSTRAKT | PDF
FFR Level in the Period 2000-2007 and the Emergence of the Asset Price Bubble on the US Real Estate Market
M. Karaś
ABSTRAKT | PDF
Polish and Swedish Fiscal Policy in the Years 1772-1792. A Short-Run Analysis
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Gender Equality as the Determinant of FDI Flows to Central European Countries
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Comparison of Alternative Approaches to VaR Evaluation
M. Łupiński
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016