ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Numer wydania: 27

W numerze:

Spory o naturę ekonomii dobrobytu we współczesnej metodologii ekonomii
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Biedni pracujący w XXI wieku
E. Polak
ABSTRAKT | PDF
Rynek płatności bezgotówkowych w Polsce na tle Unii Europejskiej — analiza komparatywna
E. Ślązak
ABSTRAKT | PDF
Audyt jako narzędzie detekcji niekorzystnego wpływu instrumentów pochodnych na przedsiębiorstwo
P. Kowalski
ABSTRAKT | PDF
Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywnooeci funkcjonowania — część II
L. Chodorowski
ABSTRAKT | PDF
Istota kapitału i wartości marki
I. Wasilewska
ABSTRAKT | PDF
Znaczenie systemu ochrony praw własności intelektualnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy
A. Balcerzak, E. Rogalska
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie wieloobiektowej aukcji pierwszej ceny w systemie rejestracji studentów USOS
T. Kopczewski, P. Ziewiec
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016