ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Numer wydania: 28

W numerze:

Polska i Niemcy — porównanie systemów i reform emerytalnych obu krajów
A. Ruzik-Sierdzińska
ABSTRAKT | PDF
Wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczej w Niemczech i w Polsce na podstawie danych SHARE
M. Myck
ABSTRAKT | PDF
Przyszłe emerytury a zmiany w historiach zarobkowych (analiza mikrosymulacyjna dla Niemiec)
J. Geyer, V. Steriner
ABSTRAKT | PDF
Debata. Reformy systemów emerytalnych w Polsce i Niemczech — sukcesy, porażki i przyszłość
.
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016