ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Numer wydania: 18

W numerze:

Dlaczego nie może być kapitalizmu bez bezrobocia
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Budżet ogólny Unii Europejskiej
B. Niedzielski
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci
K. Kuligowska
ABSTRAKT | PDF
Badanie zachowania podmiotów względem oszczędności międzyokresowych
P. Kusztelak, Ł. Linek, M. Matysiak, E. Paśnicka, M. Pietrzak
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016