ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:


Rada Naukowa

 • Wojciech Charemza (University of Leicester)
 • Anna Ferragina (University of Salerno)
 • Stanisław Gomułka (Polska Akademia Nauk)
 • Gene M. Grossman (Princeton University)
 • Elhanan Helpman (Harvard University)
 • Jerzy Konieczny (Wilfrid Lauriel University)
 • Witold Koziński (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Witold Morawski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Andrzej Olechowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski)
 • Bogusław Pietrzak (Szkoła Główna Handlowa)
 • Włodzimierz Siwiński, przewodniczący Rady Naukowej (Uniwersytet Warszawski)
 • Alasdair Smith (Sussex University)
 • Oded Stark (Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Strzałecki (Harvard University)
 • Subidey Togan (Bilkent University)
 • Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Redakcyjny

 • Tomasz Żylicz, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego 
 • Juliusz Jabłecki, redaktor tematyczny (finanse)
 • Łukasz Hardt, redaktor tematyczny (metodologia)
 • Michał Krawczyk, redaktor tematyczny (mikroekonomia)
 • Agata Kocia, redaktor językowy
 • Stanisław Kubielas, redaktor tematyczny (makroekonomia)
 • Natalia Nehrebecka, redaktor statystyczny, redaktor tematyczny (ekonometria)
Wydawanie czasopisma jest zorganizowane wokół pięciu działów:
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Finanse
 • Metody ilościowe
 • Historia i metodologia ekonomii
Redaktorzy tematyczni poszczególnych działów są odpowiedzialni za kierowanie procesami recenzowania i publikowania tekstów.
Sekretarzem redakcji jest Marta Höffner.

Recenzenci 2014
Recenzenci 2015