ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Kultura marketingowa

P. Modzelewski

ABSTRAKT: Źródłem inspiracji do napisania poniższego tekstu stała się konferencja naukowa Kultura marketingowa w nowoczesnej organizacji, która odbyła się 1 czerwca 2001 roku w auli —Dli Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem i gospodarzem konferencji było Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie rozpoczęła prezentacja zatytułowana Najlepsze idee marketingowe XX wieku, przygotowana przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Artur Gawiński, student IV roku na kierunku Finanse i Bankowość, przedstawił, na czym polegały podstawy sukcesu firmy Sony. Piotr Modzelewski, również student IV roku na kierunku Finanse i Bankowość, zaprezentował najlepsze idee marketingowe w wybranych bankach amerykańskich w latach 90. Po tym krótkim wstępie swoje wystąpienia zaczęli zaproszeni goście. Ewa Opolska, prezes Centrum Kształcenia Praktyków, rozpoczęła wystąpieniem na temat: —Co to jest kultura marketingowa?. Następnie głos zabrała Dorota Decewicz-Blaut, dyrektor marketingu firmy ubezpieczeniowej Metropolitan Life. Tematem wystąpienia był —Marketing w nowoczesnej firmiels. Na konferencję przybyli również znani politycy. Jan Klimek, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki wygłosił referat na temat: Kultura nowej przedsiębiorczości. Natomiast Ryszard Petru, wieloletni doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza, były konsultant Banku „wiatowego, mówił na temat Wizerunku polityka. Gwiazdą konferencji był Raju Buddiraju (czyt.: Radżu Budiradżu), dyrektor ds. marketingu bankowości detalicznej Banku Handlowego (Citigroup). Podczas konferencji przeprowadzony został konkurs z nagrodami ufundowanymi przez —Businessman Magazinelm oraz wydawnictwo C.H. Beck. Sponsorem konferencji było wydawnictwo Arkady, a partnerem wspierającym firma Metropolitan Life Ubezpieczenia na Życie S.A. Gościem honorowym konferencji był Krzysztof Opolski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił słowo wstępne.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016