ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej

J. Olszewska

ABSTRAKT: Gmina, definiowana przez ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 08.03.1990 r., to ogół mieszkańców stanowiących z mocy prawa wspólnotę samorządową, zlokalizowaną na określonym terytorium. Ustawa wyposażyła gminy w dużą samodzielność i wiele instrumentów ekonomiczno-rynkowych, którymi gmina może oddziaływać na podmioty otoczenia. Ograniczony dostęp do rynku i kapitału oraz chęć pozyskania segmentu turystów sprawiają, że systemy społeczno-gospodarcze podlegają podobnej presji konkurencyjnej jak przedsiębiorstwa. Aby konkurować skutecznie, gminy poszukują źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z nich może być wizerunek. By stał się on skutecznym narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej, konieczne jest wprowadzenie i wdrożenie strategii kreowania wizerunku, opartej na badaniach marketingowych. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek formułowania strategii kreowania wizerunku, a także zidentyfikowanie i opisanie mieszanki instrumentów image. W artykule zostały opisane podmioty strategii, poprzez wskazanie funkcji, jakie pełnią na etapie planowania, realizacji i kontroli strategii, oraz adresaci działań marketingowych gminy.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016