ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych

T. Kasprzak, M. Lasek

ABSTRAKT: 1) przeprowadzenie oceny programów nauczania przedmiotów informatycznych na studiach ekonomicznych (zwłaszcza na kierunku —informatyka i ekonometrialk), 2) przedstawienie propozycji w zakresie nauczania przedmiotów informatycznych na wydziałach ekonomicznych uniwersytetów i akademiach ekonomicznych. Aby zrealizować wymienione powyżej cele: L dokonano przeglądu programów nauczania przedmiotów informatycznych na uczelniach ekonomicznych i wydziałach ekonomicznych uczelni, przodujących w zakresie nauczania informatyki gospodarczej (lub posiadających kierunek czy specjalizację —informatyka i ekonometrialę), zarówno państwowych, jak i prywatnych, w Polsce i na świecie (m.in. doświadczenia uczelni niemieckich i amerykańskich, proponowane standardy); L podjęto próbę wskazania przedmiotów (wraz z określeniem tematyki, treści, zalecanej literatury i oprogramowania), które powinny być przedmiotami obowiązkowymi dla studentów kierunku —informatyka i ekonometrialm, wiążących swoją przyszłość z zawodem ekonomisty - informatyka; L spróbowano wychwycić przyszłe tendencje w rozwoju informatyki gospodarczej i określić zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów po kierunku —informatyka i ekonometria

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016