ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego

T. Łyziak

ABSTRAKT: 1 stycznia 1999 r. nowa waluta euro zastąpiła jedenaście walut państwo- wych krajów Unii Europejskiej, dając początek Unii Ekonomicznej i Monetarnej (Economic and Monetary Union; EMU) 1 . Wokresie przejściowym zachowano wprawdzie w obiegu narodowe znaki pieniężne, jednak ze względu na nieodwołalne usztywnienie kursów walutowych są one zaledwie subnominałami euro, jej czasowymi reprezentantami, zewnętrzną formą, kryjącą we wnętrzu zupełnie nową treść ekonomiczną [Lutkowski, 1999, s. 39]. Unia Ekonomiczna i Monetarna jest zaawansowaną formą oraz etapem procesu integracji gospodarczej, zapoczątkowanego na naszym kontynencie już na początku lat pięćdziesiątych, który nabrał szczególnej intensywności w ostatnim dziesięcioleciu, przede wszystkim wskutek podpisanego w 1992 r. Traktatu z Maastricht. Europejska integracja gospodarcza czerpała swoje uzasadnienie z teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych i przebiegała według zarysowanych przez nią schematów. Z drugiej strony wydaje się, iż tendencje integracyjne stanowiły istotny impuls rozwoju oraz popularności tej dyscypliny naukowej, zajmującej się badaniem praw ekonomicznych rządzących procesami zachodzącymi w gospodarce światowej

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016