ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja

M. Brzozowski

ABSTRAKT: Od około 30 lat inflacja uznawana jest za zjawisko o jednoznacznie negatywnych konsekwencjach, z którym walka stanowi jedno z głównych zadań polityków gospodarczych. Pogląd taki ugruntowany został dzięki badaniom empirycznym i teoretycznym nad wpływem inflacji na tempo wzrostu gospodarczego. Jednym z kanałów ujemnego oddziaływania wzrostu cen na rozwój gospodarczy są innowacje procesu produkcyjnego - rosnąca wraz z inflacją wariancja względnych cen różnych generacji wyposażenia kapitałowego skłania firmy do odwlekania decyzji o zakupie najnowszych i najbardziej wydajnych dóbr pośrednich, spowalniając w ten sposób postęp techniczny 1 . Równie ważnym zagadnieniem, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł, jest wpływ inflacji na innowacje produktu. Innowacja produktu odnosi się do wprowadzania nowych produktów, przy czym za produkty nowe należy uznać także produkty zmodernizowane, a więc zasadniczo istniejące już wcześniej, ale przeprojektowane, unowocześnione lub ulepszone. Immanentną cechą innowacji produktu wydaje się więc być poprawa jego jakości i to stwierdzenie zostaje przyjęte za punkt wyjścia modelu teoretycznego prezentowanego poniżej. Produkt nowy i zmodernizowany - z definicji - jest dobrem, którego charakterystyki są nie w pełni rozpoznane i użyteczność osiągana z jego konsumpcji, a zatem i popyt, zależą od oceny jego jakości, której konsumenci muszą dokonać przed zakupem. Istnieje zatem po stronie konsumentów niepełna informacja, pochodząca z obserwacji charakterystyk dobra,

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016