ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej

T. Grosse

ABSTRAKT: Nigdzie nie widać lepiej, co może w praktyce oznaczać globalizacja, niż w Stanach Zjednoczonych. Kraj, w którym można spotkać mieszaninę ras, zwyczajów i języków z całego świata. Ktoś może powiedzieć, że Ameryka zawsze taka była. Przecież to kraj zbudowany przez emigrantów i afrykańskich niewolników. To prawda. Być może właśnie dlatego otwarta na różne kultury Ameryka daje największy impuls procesom światowym. Z tego kraju wywodzą się największe światowe koncerny, które penetrują glob ziemski w poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Ogromne znaczenie uzyskały także amerykańskie fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe, głównie za sprawą zgromadzonych w ostatnich latach środków inwestycyjnych. Dzięki nim każdego dnia po rynkach walutowych świata krąży blisko półtora biliona dolarów. Wzorowana na amerykańskich standardach ekonomia liberalna jest promowana przez szereg wpływowych instytucji międzynarodowych, przede wszystkim Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ten właśnie sposób rozwoju gospodarki w oczywisty sposób premiuje najsilniejsze przedsiębiorstwa. Ameryka stanowi także centrum współczesnej kultury masowej. Tutaj powstaje większość filmów oglądanych w kinach całego świata. Amerykański przemysł informacyjny, reprezentowany przez stację CNN, można uznać za

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016