ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)

A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz

ABSTRAKT: Ustawa Prawo energetyczne, wskazując kategorię kosztów uzasadnionych jako podstawę kształtowania cen i stawek opłat, nie przesądza samej techniki regulacji taryfowej, o której stanowią przepisy wykonawcze do ustawy, przede wszystkim tzw. rozporządzenia taryfowe, a także, w pewnym zakresie, tzw. rozporządzenia przyłączeniowe. Wodróżnieniu od ustawy, a było to niewątpliwie jej wielką zaletą , wymienione rozporządzenia mają wybitnie branżowy charakter. Nie byłoby to niczym dziwnym (wszak każdy z podsektorów szeroko rozumianej energetyki ma swoją specyfikę wartą i konieczną do uwzględnienia), gdyby nie jedno małe —ale. Pod presją zainteresowanych przedsiębiorstw energetycznych przyjęto odmienne rozwiązania regulacyjne, uniemożliwiające stosowanie tych samych miar, kategorii itp. nawet w odniesieniu do tego samego przedsiębiorstwa, wytwarzającego np. i ciepło, i energię elektryczną. Wrezultacie -regulacja, w ślad za szczegółowymi przepisami, stała się czymś eklektycznym i niespójnym. A regulator zamiast skupiać uwagę na sprawach najważniejszych, tj. urzeczywistnianiu głównego przesłania regulacji, jakim jest niewątpliwie promowanie konkurencji i działanie w zastępstwie rynku, traci czas na jałowe, w gruncie rzeczy, interpretacje zawiłych i branżowo odmiennych przepisów. Wydaje się, że poniższe rekomendacje mogłyby się okazać pomocne w dążeniu do przezwyciężenia powyższych ograniczeń i operowania coraz skuteczniejszą regulacją wobec energetyki

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016