ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO

M. Kruszka

ABSTRAKT: Ostatnie lata wyraźnie wskazują, że proces globalizacji jest nieuchronny i wkrótce obejmie wszystkie dziedziny działalności gospodarczej. Ogromny postęp technologiczny, a zwłaszcza pogłębiająca się komputeryzacja nasilają tylko te tendencje. Kraje, które wcześniej zainicjowały działania integracyjne i obecnie tworzą Unię Europejską, dosyć dokładnie określiły również reguły liberalizujące przepływ usług w ramach wspólnego rynku. Jednak specyfika takiej działalności wymaga niejednokrotnie operowania nawet w skali międzykontynentalnej. Dlatego też kraje wysoko rozwinięte, a zwłaszcza USA, podjęły pod koniec XX wieku działania zmierzające do powołania organizacji, której celem miało być znoszenie barier w wymianie handlowej, w tym również w zakresie usług. Zwieńczeniem tej inicjatywy było powstanie 1 stycznia 1995 r. Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization -WTO). Nastąpiło to w wyniku podpisania 15 kwietnia 1994 r. w Marakeszu Aktu Końcowego Rundy Urugwajskiej GATT 1 . WTO jest więc jedną z najmłodszych organizacji międzynarodowych o zasięgu globalnym. Sam fakt ustanowienia WTO w efekcie porozumienia osiągniętego w ramach GATT jednoznacznie wiąże te dwie instytucje międzynarodowych stosunków gospodarczych. GATT nie był jednak organizacją międzynarodową w normalnym znaczeniu. Stanowił jedynie forum konsultacyjne, bez obudowy instytucjonalnej, a podstawowymi przejawami jego działalności stały się rundy negocjacyjne (ostatecznie odbyło się 8 takich rund). Zmierzały one do uzgodnienia stopniowego zmniejszania stawek celnych i barier w obrocie towarowym pomiędzy członkami Układu, czyli umawiającymi się stronami. Ostatnie spotkanie negocjacyjne rozpoczęło się 20 września 1986 r. w Punta del Este w Urugwaju. Tym razem postawiono sobie ambitniejsze cele niż tylko kolejną redukcję ceł. Chodziło o stworzenie globalnych zasad obrotu towarami, ale również —własnością intelektualnąln i usługami. Dodatkowo zachodziła obawa, że GATT wyczerpuje swoją formułę, gdyż podstawą jego egzystencji była zasada niedyskryminacji oparta na klauzuli największego

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016