ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji

P. Koryś, M. Tymiński

ABSTRAKT: Problem przestępczości gospodarczej, w tym szczególnie korupcji, jest coraz częściej wymieniany jako poważna bariera wzrostu 1 . Również w Polsce, ze względu na rozmiary, jakie osiągnęła, korupcja stała się poważnym problemem zakłócającym aktywność gospodarczą. Coraz częściej mówi się także o jej niszczącym wpływie na państwo i rodzące się społeczeństwo obywatelskie 2 . „wiadczą o tym doniesienia o kolejnych aferach w kolejnych rządach i na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Jednocześnie w dyskusji na łamach prasy pojawiają się ostatnio opinie, że sama korupcja może być mniej szkodliwa dla systemu demokratycznego niż jej zwalczanie 3 . Pomimo zauważalnego nasilenia się zjawiska w Polsce współczesnej, zainteresowanie korupcją ze strony naukowców jest niewielkie 4 . Zwracają uwagę jedynie analizy Antoniego Z. Kamińskiego [1997] i Andrzeja Kojdera [1992] oraz prace zespołu Jacka Kurczewskiego [Kurczewski, Łaciak, 2000] poświęcone studiom przypadków. Jacek Kurczewski [1999] zajmował się również badaniem percepcji korupcji. Ekonomicznej analizy korupcji podjął się Kazimierz Tarchalski [2000]. Kwestie prawne związane z korupcją we współczesnej Polsce analizowała Ewa Łętowska [1995]. Wobec niewielkiej liczby prac podejmujących kwestie korupcji w Polsce, szczególnie w naukach ekonomicznych, uzasadnione wydaje się przedstawienie tej problematyki. Korupcja jest od dawna przedmiotem analiz ekonomicznych, socjologicznych, politologicznych, historycznych i prawnych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016