ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.

M. Kiedrowska, P. Marszałek

ABSTRAKT: Polska jest jednym z niewielu krajów wschodzących (emerging markets), których dotychczas nie dotknął kryzys finansowy. Mimo dokonującej się wciąż transformacji i będących konsekwencją tego procesu wielu niedoskonałości zarówno w skali makro, jak i mikro, polska gospodarka wykazywała znaczną odporność na kryzysy finansowe w innych krajach (w tymna brazylijski, azjatycki i rosyjski). Następstwem było jedynie zwolnienie tempa wzrostu, niewywołujące znaczących perturbacji w gospodarce. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu wpłynęły na tę odporność odpowiednie posunięcia władz czy korzystne warunki zewnętrzne, a w jakim stopniu było to zasługą sprawnego, —zdrowegol, systemu finansowego w Polsce. Celem opracowania jest więc zbadanie, czy polski system finansowy Š ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego Š cechuje się mikro- i makroekonomicznymi warunkami, niezbędnymi do uznania systemu za stabilny. Innymi słowy, chodzi o odpowied. na pytanie, czy ewolucja systemu finansowego w naszym kraju przebiegała we właściwym, z punktu widzenia stabilności, kierunku. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystaliśmy zestaw wska.ników zaproponowany przez nas we wcześniejszymopracowaniu. Wska.niki te, odnoszące się zarówno do skali makro, jak i mikro, dobrano na podstawie mierników stabilności najczęściej spotykanych w praktyce gospodarczej i literaturze przedmiotu . Wska.niki opracowane na podstawie informacji dotyczących polskiej gospodarki przedstawiono w tabelach 2.Ś4. oraz na schemacie 1. W analizie przyjęto okres od 1993 roku, jednego z najtrudniejszych lat polskiej transformacji.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016