ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?

I. Timofiejuk

ABSTRAKT: When every day not only the average citizens, but also the political and intellectual elites of nations are concerned with current matters such as: the standard of living, income, the rates of the deposits and credits, difficulties in finding work and the growing unemployment, the budget deficit some are interested in stock-exchange etc. We need to consider the general tendencies and see if there is a scientific exploration of the social-economic progress. The main idea of this paper is the conclusion that there is such a theory which is having its renaissance it is the theory formulated by Karl Marx. Bringing out the necessary quotations I prove that besides the method of scientific research and the anatomical approach in the analysis of the material, spiritual, political, environmental, etc. sides of social life, the theoretical rules of Marx, are valid in many fields of the social process, such as:
1) the forsaken globalism and the internationalization of contradictions of the capitalist social-economical formation prodded;
2) the contradiction of the capital and labour as the basic contradiction of capitalism in the field of economy and transferring this contradiction to the world scale;
3) the relative poverty of the world of work which is manifested in the increase from the 60's of the 20th century of the stratification income and financial status of the most developed capitalist countries, not to mention the scale of this stratification in the countries transforming from real-socialism to capitalism;
4) the assignation of the sense and method of the so-called primary accumulation including the change of time and the current phase of civilization;
5) the theory of the so-called "relative overpopulation" in our days confirmed by the type of technical progress, which is remarkably antiemployment;
6) capitalism produces antagonist forces.
Nowadays these are the anti-globalist movements, although they lack a unifying ideology and prospective goals.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016