ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na zdolność konkurencyjną gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej

B. Kostro

ABSTRAKT: In the paper, the results of the research into the competitiveness of Hungary'seconomy in 1995-2002 were presented. The competitiveness of the economywas determined on the level of the manufacturing sector with special regard tothe impact of foreign direct investment on the automotive industry and theelectrical and optical appliance industry. The above industries that in the 1990s had enjoyed priority governmental support in the form of investment incentives, showed the strongest penetration by the foreign capital. The foreigndirect investment (FDI) companies established in these industries made thequickest adaptive structural transformations in the sphere of production andmarketing, increased the export volume and decidedly improved the quality oftheir product offer, thus integrating Hungary into the European productionand sales chain. This has been not without influence on the profitability of theFDI companies in the above industries. Thus, the adaptability of the Hungarian economy and its sales and profit making capability in the industries underreview have proved, thanks to the foreign direct investment companies, high.However, at the same time the economy's capability of attracting foreign investment has been considerably weakening, as the volume of foreign investment in the manufacturing sector has been approaching the limit of this sector's absorption capability.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 14

W numerze:

Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households
Z. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Ocena wzrostu PKB w Polsce w latach 1996–-2005 i w dalszej perspektywie przy zastosowaniu metod dyskontowych
J. Kotyński
ABSTRAKT | PDF
Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego (SGP)
B. Samojlik
ABSTRAKT | PDF
Planowanie –- zmierzch czy renesans (w związku z procesami integracyjnymi)
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Unijna polityka sąsiedztwa zewnętrznego
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Instytucje rynku pracy w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Redystrybucyjny efekt świadczeń zdrowotnych
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich
K. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na zdolność konkurencyjną gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej
B. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Dylemat rolnika
Ł. Dobrzyński, M. Eliasz, N. Guz-Nagrebecka, K. Rygalska
ABSTRAKT | PDF
Opis eksperymentu Taksówkarz
J. Dejneka, T. Mostowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Krawczyk
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016