ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Instytucje rynku pracy w Hiszpanii

W. Sztyber

ABSTRAKT: The paper is made up of two sections. In the first one, the legal and institutional bases of the labour market, the labour relations and the employmentpolicy are presented. In the second one, the labourmarket's functioning in theform of negotiations and collective labour contracts is described.In the first section, in presenting the most important legal bases of the labourmarket, the labour relations and the employment policy, the exceptional roleof the constitution is emphasized. The constitution not only declares the rightto work and to a pay sufficient to satisfy one's own and his family's needs, butalso obligates the public authorities to create conditions conducive to economic and social progress and possibly equitable distribution of regional andpersonal incomes within the framework of the economic stabilization policy.The authorities have to conduct a policy aimed at full employment. The constitution attaches great importance to the development of social partnershipboth on the central and regional level and, on the microeconomic level, in therelations between employers and employees. The most important forms ofsuch cooperative relations between the employers and the employees are collective negotiations and the resulting collective contracts that are endowedwith binding power.

In the second section of the paper, different kinds of collective negotiationsand contracts, their development, their main objectives and their life periodsare discussed in detail. Themost important areas of negotiation are: the remuneration for work, the working time and the way of its distribution, as well asthe employment contract system. The point of reference for pay agreements inthe majority of collective contracts is the inflation forecasted by the government, supplemented with a guarantee clause allowing for possible underestimation of the inflation.More rarely, the last year's real inflation is adoptedas pay increase basis. In the pay rise negotiations, beside the inflation, the increase in productivity is taken into account, too.

In Spain, among the untypical employment contracts, those most frequent areterm contracts. They make one third of all the employment contracts and theirshare is three times as high as in the EU15 countries on average. Whereas theemployment contracts for part-time work are in Spain much less developedthan in the EU15 countries on average. Within the framework of their employment policy, the public authorities tend, among other things, to limit the termemployment in favour of no-term employment and to a broader use ofpart-time employment contracts. The part-time employment facilitates reconciliation of occupation with family duties and, thereby, favours the increase inoccupational activity and employment that, in Spain, stay below the averagelevel for the EU15 countries.

In addition, when observing the Spanish labour market, a trend towards shortening the duration of full-time work and lengthening the duration of thepart-time work can be noted.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 14

W numerze:

Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households
Z. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Ocena wzrostu PKB w Polsce w latach 1996–-2005 i w dalszej perspektywie przy zastosowaniu metod dyskontowych
J. Kotyński
ABSTRAKT | PDF
Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego (SGP)
B. Samojlik
ABSTRAKT | PDF
Planowanie –- zmierzch czy renesans (w związku z procesami integracyjnymi)
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Unijna polityka sąsiedztwa zewnętrznego
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Instytucje rynku pracy w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Redystrybucyjny efekt świadczeń zdrowotnych
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich
K. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na zdolność konkurencyjną gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej
B. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Dylemat rolnika
Ł. Dobrzyński, M. Eliasz, N. Guz-Nagrebecka, K. Rygalska
ABSTRAKT | PDF
Opis eksperymentu Taksówkarz
J. Dejneka, T. Mostowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Krawczyk
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016