ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households

Z. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski

ABSTRAKT: The paper analyses the impact of income uncertainty on household saving. Using a panel of Polish households for 1997-2000 we decompose uncertainty of household income into a variance of shocks to permanent income and a variance of shocks to transitory income. Then we regress households' savings on the estimated measures of income uncertainty controlling for demographic and social variables. Our empirical results indicate that the average variances of permanent and transitory income of Polish households do not differ much. Both measures of income uncertainty are statistically significant in predicting saving. The permanent income uncertainty affects savings more than the uncertainty of transitory income. A significant part of households' savings in Poland may be of precautionary, buffer-stock character.

This paper is the CHER (Consortium of the Household Panels for European Socio-economic Research) Working Paper, 2003, No. 15, presented at the 28th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth in Cork, Ireland in 2004 and at the CHER workshop in Spain, 2002. It is a companion paper to Uncertainty of Households' Income in the European Union Countries and Poland., co-authored by B. Liberda, B. Górecki, and M. Pęczkowski, that was published in EMERGO, 4(38)/2003 and appeared also as CHER Working Paper, 2003, No. 13, within the programImproving the Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base, supported by the European Commission.

In preparing both papers we benefited from the grant by the Polish NationalCommittee for Scientific Research (KBN) for years 2001.2003, No. 5.1.102C 051

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 14

W numerze:

Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households
Z. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Ocena wzrostu PKB w Polsce w latach 1996–-2005 i w dalszej perspektywie przy zastosowaniu metod dyskontowych
J. Kotyński
ABSTRAKT | PDF
Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego (SGP)
B. Samojlik
ABSTRAKT | PDF
Planowanie –- zmierzch czy renesans (w związku z procesami integracyjnymi)
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Unijna polityka sąsiedztwa zewnętrznego
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Instytucje rynku pracy w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Redystrybucyjny efekt świadczeń zdrowotnych
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich
K. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na zdolność konkurencyjną gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej
B. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Dylemat rolnika
Ł. Dobrzyński, M. Eliasz, N. Guz-Nagrebecka, K. Rygalska
ABSTRAKT | PDF
Opis eksperymentu Taksówkarz
J. Dejneka, T. Mostowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Krawczyk
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016