ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich

K. Kostro

ABSTRAKT: The paper analyzes the economic thought of the late Spanish scholastics andshows that they have made a meaningful contribution to the development ofeconomics. The objective of the paper is to prove that these authors deservethe name of originators of the scientific economic knowledge. The literary output of the 16th century?s Spanish thinkers includes, apart from theological andjuridical texts, also reflections on economic problems that, by their substanceand nature, have been ahead of many economic conceptions. The reflectionsdeveloped by the Spanish scholastics make the germ of progressive thoughtsand ideas to-day considered as free-market and liberal. Their reflections alsopresent sometimes very radical appraisal of certain phenomena and suggesta just, from the point of view of moral philosophy, solution to the difficultiesthat appear in the economic life.

The paper starts with considerations that describe this group and bring nearertheir times. The main part of the paper is a presentation of the most importanteconomic ideas of the representatives of the Spanish scholastic economics.Then, the perception and appraisal of their output in the economic literatureare presented. The paper ends with discussion on the links between the scholastic economics and the Austrian school of economics.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 14

W numerze:

Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households
Z. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Ocena wzrostu PKB w Polsce w latach 1996–-2005 i w dalszej perspektywie przy zastosowaniu metod dyskontowych
J. Kotyński
ABSTRAKT | PDF
Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego (SGP)
B. Samojlik
ABSTRAKT | PDF
Planowanie –- zmierzch czy renesans (w związku z procesami integracyjnymi)
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Unijna polityka sąsiedztwa zewnętrznego
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Instytucje rynku pracy w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Redystrybucyjny efekt świadczeń zdrowotnych
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich
K. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na zdolność konkurencyjną gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej
B. Kostro
ABSTRAKT | PDF
Dylemat rolnika
Ł. Dobrzyński, M. Eliasz, N. Guz-Nagrebecka, K. Rygalska
ABSTRAKT | PDF
Opis eksperymentu Taksówkarz
J. Dejneka, T. Mostowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Krawczyk
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016