ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu

A. Płoński

ABSTRAKT: The analysis of publications concerning the problem of political marketing leads to the statement that despite the widespread use of the term, there is still lack of solid and recognized theoretical foundations of this phenomenon. Hence results the necessity of referring to the achievement of marketing theory used on conventional markets. In the article entitled .Political marketing against the background of modern marketing theory. the author attempts to answer the questions about the essence of political marketing. The existing conceptions of political marketing were divided into two groups: the reductionist approach.defining political marketing as a tool of persuasion used during the election campaign, and the complex approach.recognizing as the essence of marketing actions the fulfilment of the needs of the addressees of the political offer. In the light of marketing theory and research carried out by the author it appears that the reductionist approach brings considerably less election effects than the proposed complex approach. In spite of this analysis of the subject literature indicates that the theory of political marketing is still in the stage of promotion orientation popular on conventional markets in the sixties.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 10

W numerze:

O bezrobociu
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku
G. Gałek
ABSTRAKT | PDF
Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w systemmieszany
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Działalność inwestycyjna jednostek
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji
B. Mucha
ABSTRAKT | PDF
Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu
A. Płoński
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy
A. Kwiecień
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016