ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:O bezrobociu

I. Timofiejuk

ABSTRAKT: The elaboration considers one of the immanent features of the capitalist economy, i.e. incomplete employment, that is, unemployment. The author, in accordance with the views of Karl Marx, thinks there is no capitalist way of production without the existence of unemployment, the so-called reserve labour army. After reminding the different types of unemployment and its theories, and also the category of the organic composition of capital, the author comes to the conclusion that the trends and types of technical progress by its distinctly anti-employment tendency lead to the intensification of the phenomenon of unemployment. An attempt at a statistical theory of formulation of the category of organic composition of capital was also presented. In the final parts of the elaboration some ways of combating unemployment were discussed, essential in the present situation of the economy of Poland. These are:

  1. so-called ecological agriculture
  2. the question of pensions and sick pensions
  3. shortening of the work time.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 10

W numerze:

O bezrobociu
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku
G. Gałek
ABSTRAKT | PDF
Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w systemmieszany
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Działalność inwestycyjna jednostek
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji
B. Mucha
ABSTRAKT | PDF
Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu
A. Płoński
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy
A. Kwiecień
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016