ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku

G. Gałek

ABSTRAKT: Economic policy traditionally defined as the conscious interaction of the state upon the economy, its structure and the processes occurring in it is subjected contemporarily to various limitations both internal and external. The end of the XX century and the first years of the XXI century were abundant in events which changed the outlook of the world and very strongly affected the shape of international political and economic relations. The development of mass transport, new technologies of information transfer, the transformation processes in the former socialist countries are only some of the factors influencing the shape of the world at the threshold of the third millennium. The growing network of ties between states, economies and regions causes that it is increasingly more difficult for sovereign states to conduct an independent economic policy. The conscious making of strategic decisions, especially in the case of countries such as Poland, must be preceded not only by analysis of effects but also by reflection on the conditions and limitations resulting from functioning in an increasingly more complex world.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 10

W numerze:

O bezrobociu
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku
G. Gałek
ABSTRAKT | PDF
Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w systemmieszany
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Działalność inwestycyjna jednostek
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji
B. Mucha
ABSTRAKT | PDF
Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu
A. Płoński
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy
A. Kwiecień
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016