ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Działalność inwestycyjna jednostek

A. Alińska

ABSTRAKT: The implementation of investment activity of the territorial selfgovernment units in Poland encounters many obstacles and difficulties, among which the most significant is the fact of limited own resources ofmoneymeans which can be assigned for this purpose by the local selfgovernments. This causes a systematic limitation of the number and scope of implemented investment enterprises, especially in the scope of the infrastructure. The use of hitherto traditional methods and instruments of financing investment activity in the form of bank credits, loans and the emission of communal obligations encounters many formal, legal and organizational limitations, and also comprises a source of generating additional costs. Hence there appear proposals of considering the possibility of implementing investment enterprises in the form of public - private enterprises. However their full implementation in Poland requires the introducing of considerable legal-organizational changes in such a scope so as to eliminate the dangers and disadvantageous effects and to concentrate mainly on the positive aspects of using this formof financing investment activity.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 10

W numerze:

O bezrobociu
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku
G. Gałek
ABSTRAKT | PDF
Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w systemmieszany
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Działalność inwestycyjna jednostek
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji
B. Mucha
ABSTRAKT | PDF
Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu
A. Płoński
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy
A. Kwiecień
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016