ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia

P. Grzegorzewski

ABSTRAKT: This article includes the prezentation of the results of empirical research, which was conducted among managers of consumers. co-operatives (Społem PSS), co-operative creameries and Samopomoc Chłopska co-operatives and concerned economic situation of those entities. From many important, current problems the co-operatives which are specific organizational-proprietary form of conducting economic activity, have to deal with, the research concentrated only on empirical material which could be obtained through a survey which included opinions about:

  • the market situation of co-operatives and the level of their competitiveness,
  • productive capacity of co-operatives and their production profile.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 10

W numerze:

O bezrobociu
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku
G. Gałek
ABSTRAKT | PDF
Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w systemmieszany
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Działalność inwestycyjna jednostek
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji
B. Mucha
ABSTRAKT | PDF
Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu
A. Płoński
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy
A. Kwiecień
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016