ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki

I. Timofiejuk

ABSTRACT: Przyporządkowując odmianom czasu, tzn. momentom lub okresom, a więc cesze (zmiennej) niezależnej, egzogenicznej względem procesu lub zjawiska, adekwatnie im odpowiadające wartości liczbowe zmiennej zależnej badanego procesu lub zjawiska otrzymamy dwuwierszową albo dwukolumnową tablicę statystyczną zwaną szeregiem czasowym (chronologicznym, rozwojowym lub dynamicznym). Analiza szeregów chronologicznych jest obszerną dziedziną badań dynamiki. Jednym z narzędzi pomiaru dynamiki jest stopa (tempo) wzrostu, a zwłaszcza przeciętne (średnie) tempo (stopa) wzrostu 1 . Powszechnie, a właściwie prawie wyłącznie stosowaną, metodą rachunku przeciętnego tempa wzrostu jest liczenie go ze wzoru na ważoną systemem wag jednostkowych średnią geometryczną, krótko zwaną nieważoną średnią geometryczną.

Full text (PDF)


Issue number: 2

In this issue:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRACT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRACT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRACT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRACT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRACT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRACT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRACT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRACT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRACT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRACT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRACT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRACT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016