ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 26

In this issue:

Mechanizm upadku socjalistycznego systemu gospodarczego
M. Taguchi
ABSTRACT | PDF
The Misalignment of the Real Exchange Rate with the Fundamentals: Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
V. Posta
ABSTRACT | PDF
Skuteczne strategie segmentacyjne - w kierunku ograniczenia ryzyka utraty klienta zamożnego
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst
ABSTRACT | PDF
Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE
A. Ślesicka
ABSTRACT | PDF
Kwestia definicji dóbr publicznych
E. Rutkowska
ABSTRACT | PDF
Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych)
J. Wróblewska
ABSTRACT | PDF
Ewolucja polityki społecznej we Wspólnocie Europejskiej
M. Małkowski
ABSTRACT | PDF
Autoselekcja w internetowym eksperymencie Keynesian p-Beauty Contest
T. Kopczewski
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016