ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 29

In this issue:

Instytucjonalny model strategii korporacyjnych
K. Waśniewski
ABSTRACT | PDF
Zapewnie ciągłości działania — nowe kierunki w zarządzaniu operacyjnym i ochronie reputacji przedsiębiorstw
T. Potocki
ABSTRACT | PDF
Wydatkowa sfera polskich finansów publicznych w 2010 roku. Kierunki reform sektora
P. Kolanowski
ABSTRACT | PDF
Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
I. Marzejon-Frycz
ABSTRACT | PDF
Nowa marka miejska: jej kreacja i społeczna recepcja. Przykład Metropolii „Silesia”
A. Wycisk
ABSTRACT | PDF
To answer or not to answer? A field test of loss aversion
M. Krawczyk
ABSTRACT | PDF
Simple is better. Empirical comparison of American option valuation methods
K. Toporek
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016