ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 10

In this issue:

O bezrobociu
I. Timofiejuk
ABSTRACT | PDF
Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku
G. Gałek
ABSTRACT | PDF
Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w systemmieszany
M. Ogonek
ABSTRACT | PDF
Działalność inwestycyjna jednostek
A. Alińska
ABSTRACT | PDF
Sytuacja rynkowa i konkurencyjność spółdzielni w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRACT | PDF
Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji
B. Mucha
ABSTRACT | PDF
Marketing polityczny na tle współczesnej teorii marketingu
A. Płoński
ABSTRACT | PDF
Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy
A. Kwiecień
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016