ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 15

In this issue:

Unia Ekonomiczna i Monetarna - wyzwania fiskalne: wnioski dla nowych krajów członkowskich UE
S. Bukowski
ABSTRACT | PDF
Dług komunalny polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej
A. Alińska
ABSTRACT | PDF
Wpływ rezerw na rentowność publicznych spółek akcyjnych
A. Duraj
ABSTRACT | PDF
Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej
Z. Karaczun
ABSTRACT | PDF
Arabia Saudyjska na drodze przemian. Próba budowy gospodarki otwartej na Świat
A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym
D. Mongiało
ABSTRACT | PDF
Konsekwencje zakupów impulsywnych w hipermarketach na podstawie modelu monopolu wieloproduktowego
L. Morawski, A. Pugacewicz
ABSTRACT | PDF
Pojęciowo-definicyjne zagadnienia polityki celnej w teorii i praktyce
G. Mosiej
ABSTRACT | PDF
Szwedzki model państwa dobrobytu: upadek czy adaptacja?
W. Rutkowski
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016