ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 31

In this issue:

Rynkowe miary konwergencji w europejskich krajach wschodzących w okresie zaburzeń na rynku finansowym
P. Mielus
ABSTRACT | PDF
Pomiar i modelowanie zmienności — przegląd literatury
J. Jabłecki, R. Kokoszczyński, P. Sakowski, R. Ślepaczuk, P. Wójcik
ABSTRACT | PDF
Impact of Social Capital on Income
A. Grochowska, P. Strawiński
ABSTRACT | PDF
Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej
T. Potocki
ABSTRACT | PDF
Technology convergence and digital divides. A country-level evidence for the period 2000–2010
E. Lechman
ABSTRACT | PDF
Błędy popełniane w procesie podejmowania decyzji w świetle behawioralnej ekonomii finansowej
K. Zieliński
ABSTRACT | PDF
Diagnoza działań promocyjnych polskich miast w opinii mieszkańców
M. Jankowska
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016