ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 41

In this issue:

To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland?
E. Aksman
ABSTRACT | PDF
Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej
B. Czarny
ABSTRACT | PDF
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW
P. Fiedor, A. Hołda
ABSTRACT | PDF
Least-Squares Monte Carlo Simulation for Time Value of Options and Guarantees Calculation
P. Komański, O. Sokoliński
ABSTRACT | PDF
Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą
T. Piecuch, E. Szczygieł
ABSTRACT | PDF
RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved!
A. Vasilev
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016