ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13



Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:



Issue number: 14

In this issue:

Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households
Z. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski
ABSTRACT | PDF
Ocena wzrostu PKB w Polsce w latach 1996–-2005 i w dalszej perspektywie przy zastosowaniu metod dyskontowych
J. Kotyński
ABSTRACT | PDF
Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego (SGP)
B. Samojlik
ABSTRACT | PDF
Planowanie –- zmierzch czy renesans (w związku z procesami integracyjnymi)
A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Unijna polityka sąsiedztwa zewnętrznego
M. Dobroczyński
ABSTRACT | PDF
Instytucje rynku pracy w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRACT | PDF
Redystrybucyjny efekt świadczeń zdrowotnych
E. Aksman
ABSTRACT | PDF
Myśl ekonomiczna późnych scholastyków hiszpańskich
K. Kostro
ABSTRACT | PDF
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na zdolność konkurencyjną gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej
B. Kostro
ABSTRACT | PDF
Dylemat rolnika
Ł. Dobrzyński, M. Eliasz, N. Guz-Nagrebecka, K. Rygalska
ABSTRACT | PDF
Opis eksperymentu Taksówkarz
J. Dejneka, T. Mostowski
ABSTRACT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Krawczyk
ABSTRACT | PDF
SEARCH:



2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016