ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Issue number: 21

In this issue:

Uspołecznienie rynku a proces globalizacji. Przypadek funduszy emerytalnych
A. Ząbkowicz
ABSTRACT | PDF
Kontraktowanie i koszty transakcyjne w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ujęcie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
L. Rojewski
ABSTRACT | PDF
Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje
B. Łopaciuk-Gonczaryk
ABSTRACT | PDF
Funkcjonalność modeli scoringowych i ratingowych w świetle implementacji nowych uregulowañ
B. Pawłowska
ABSTRACT | PDF
Wpływ konsolidacji i koncentracji sektora bankowego na poziom cen w bankach. Przykład Stanów Zjednoczonych
S. Kozak
ABSTRACT | PDF
Kryzys walutowy w Meksyku w latach 1994–1995
K. Spirzewski
ABSTRACT | PDF
Jakość oferty polskich ośrodków narciarskich
D. Chudy-Hyski, K. Cieślikowski, M. Żemła
ABSTRACT | PDF
Próba weryfikacji hipotezy Easterlina
M. Szlaga, P. Żukowski
ABSTRACT | PDF
Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych on-line
R. Borowski, T. Kopczewski, P. Kowal
ABSTRACT | PDF
Recenzje

ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016