ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:


Scientific Committee

 • Wojciech Charemza (University of Leicester)
 • Anna Ferragina (University of Salerno)
 • Stanisław Gomułka (Polska Akademia Nauk)
 • Gene M. Grossman (Princeton University)
 • Elhanan Helpman (Harvard University)
 • Jerzy Konieczny (Wilfrid Lauriel University)
 • Witold Koziński (University of Rzeszów)
 • Witold Morawski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Andrzej Olechowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski)
 • Bogusław Pietrzak (Szkoła Główna Handlowa)
 • Włodzimierz Siwiński, przewodniczący Rady Naukowej (Uniwersytet Warszawski)
 • Alasdair Smith (Sussex University)
 • Oded Stark (Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Strzałecki (Harvard University)
 • Subidey Togan (Bilkent University)
 • Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

Editorial Board

 • Tomasz Żylicz, Editor in chief
 • Juliusz Jabłecki(Finance)
 • Łukasz Hardt (History and methodology of economics)
 • Michał Krawczyk (Microeconomics)
 • Agata Kocia, editor in charge of English language
 • Stanisław Kubielas (Macroeconomics)
 • Natalia Nehrebecka (Quantitative methods)
Journal editing is carried out in five sections::
 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Finance
 • Quantitative methods
 • History and methodology of economics
The sections are managed, respectively, by their editors who look through the refereeing and publishing process.
Ms. Marta Höffner runs the journal's secretariat.

Reviewers 2014
Reviewers 2015