ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych

M. Lasek, P. Waszkiewicz

ABSTRACT: Rozpowszechnianiu się koncepcji organizacji —ukierunkowanej na procesy gospodarczeln towarzyszy wzrost zainteresowania programami przydatnymi do analizy i modelowania tych procesów. Jednym z takich programów jest FlowCharter firmy Micrografx. Umożliwia on sporządzanie własnych, graficznych diagramów procesów na podstawie modeli referencyjnych, jak i niezależnie od nich. Program daje możliwość posługiwania się bazą modeli referencyjnych SAP R/3. Zarówno własne modele, jak i modele referencyjne mogą być zmieniane stosownie do potrzeb użytkownika. Modele utworzone za pomocą programu FlowCharter mogą być analizowane za pomocą algorytmów dostępnych w programie Optima! (także firmy Micrografx), pod względem: czasu przetwarzania transakcji przez procesy, kosztów przetwarzania transakcji, kosztów wykonywania czynności, zużycia zasobów, wykorzystania zasobów, oczekiwania transakcji na przetwarzanie itp. Umożliwia tworzenie schematów procesów gospodarczych projektowanych samodzielnie przez użytkowników. Udostępnia w tym celu szereg narzędzi. Narzędzie View Shape Palettes zapewnia dostęp do elementów (symboli) umożliwiających tworzenie diagramów procesów, schematów organizacyjnych, schematów technicznych. Narzędzie CoolSheet proponuje gotowe wzorce (style) schematów: podstawowy, blokowy, kaskadowy, w kształcie piramidy i inne. Wramach poszczególnych wzorców proponowanych jest wiele symboli

Full text (PDF)


Issue number: 2

In this issue:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRACT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRACT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRACT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRACT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRACT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRACT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRACT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRACT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRACT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRACT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRACT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRACT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016