ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce

A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska

ABSTRACT: The article touches the problem how to valuate such specific goods as human health and life. The study provides the results of the first Polish valuation of life year gained (VOLY) in the context of air pollution on the level of 32,0–70,4 thousand PLN. Presented contingent valuation method survey was conducted within European Commission NEEDS project. Common questionnaire was implemented in 8 European countries: Poland, the Czech Republic, Hungary, France, the United Kingdom, Switzerland, Spain, Denmark. Poland’s research was conducted by Warsaw Ecological Economics Centre in 2004–2006. The monetary indicators can be used in decisive processes in health care and environmental protection sectors. Taking into account first Polish experiences in valuation of life year and trends in development of valuation methods, some directions for future research in this field have been outlined.

Full text (PDF)


Issue number: 19

In this issue:

Poland and other European Union new member countries as partners in international competitiveness
J. Misala
ABSTRACT | PDF
Efekt eksportowy restrykcyjnej polityki pieniężnej
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Polityka pieniężna państw nadbałtyckich - nowych członków Unii Europejskiej
W. Przybylska-Kapuścińska
ABSTRACT | PDF
Ewolucja i perspektywy Unii Europejskiej
A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Finanse publiczne w rozwoju ekonomiczno-społecznym Polski jako członka Unii Europejskiej
W. Sztyber
ABSTRACT | PDF
Dochody i wydatki gospodarstw domowych
M. Gorczyca
ABSTRACT | PDF
Strategia personalna organizacji a jej postrzeganie i reakcja na nią pracowników
G. Bartkowiak
ABSTRACT | PDF
Represja versus rynek wolny i kontrolowany. Badanie (słabej) efektywnooeci polskiego rynku walutowego (dolar/złoty) w latach 1983–1989 oraz 1991–2006
M. Gruszczyński
ABSTRACT | PDF
The Role of Exchange Rate and Price Factors in Profitability Improving in Ukraine
A. Goncharuk
ABSTRACT | PDF
Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska, J. Melichar, M. Scasny, H. Skopkova
ABSTRACT | PDF
Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016