ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Ewolucja i perspektywy Unii Europejskiej

A. Łukaszewicz

ABSTRACT: The article has been inspired by the Document: Council of the European Union, 10117/ 06, Renewed EU Sustainable Development Strategy (Brussels, 9 June 2006). The problems discussed are following: Historical process of the economic and social integration; Prerequisites of the European integration and political will; Disproportions and challenges — spatial and regional policies — ambitious struggle with historical heritage; UE budget and specific distributional policies—prolonged time horizons; National states vis-2-vis internationalization and globalization — collisions and/or harmony with MNC and TNC; Social Questions; European Monetary System; Some suggestions and recommendations for Poland’s attitudes and policies.

Full text (PDF)


Issue number: 19

In this issue:

Poland and other European Union new member countries as partners in international competitiveness
J. Misala
ABSTRACT | PDF
Efekt eksportowy restrykcyjnej polityki pieniężnej
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Polityka pieniężna państw nadbałtyckich - nowych członków Unii Europejskiej
W. Przybylska-Kapuścińska
ABSTRACT | PDF
Ewolucja i perspektywy Unii Europejskiej
A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Finanse publiczne w rozwoju ekonomiczno-społecznym Polski jako członka Unii Europejskiej
W. Sztyber
ABSTRACT | PDF
Dochody i wydatki gospodarstw domowych
M. Gorczyca
ABSTRACT | PDF
Strategia personalna organizacji a jej postrzeganie i reakcja na nią pracowników
G. Bartkowiak
ABSTRACT | PDF
Represja versus rynek wolny i kontrolowany. Badanie (słabej) efektywnooeci polskiego rynku walutowego (dolar/złoty) w latach 1983–1989 oraz 1991–2006
M. Gruszczyński
ABSTRACT | PDF
The Role of Exchange Rate and Price Factors in Profitability Improving in Ukraine
A. Goncharuk
ABSTRACT | PDF
Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska, J. Melichar, M. Scasny, H. Skopkova
ABSTRACT | PDF
Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016