ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Dochody i wydatki gospodarstw domowych

M. Gorczyca

ABSTRACT: An analysis of the statistical spectrum of the incomes and expenses of the Polish households leads to the conclusion that the disposable incomes only slightly surpass the expenses of the households and, for a significant part of the households, are lower. There is a growing economic polarization of the society whose considerable part lives on incomes below the social minimum and even below the minimum of existence. The society, as a whole, only to a small extent enjoys the fruits of the economic growth. There is also a growing marginalization of a large part of the society: its many members are not able to meet the higher-order needs (education, culture, recreation, etc.) as they can not afford them—these spheres have been to a large extent commercialized.

Full text (PDF)


Issue number: 19

In this issue:

Poland and other European Union new member countries as partners in international competitiveness
J. Misala
ABSTRACT | PDF
Efekt eksportowy restrykcyjnej polityki pieniężnej
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Polityka pieniężna państw nadbałtyckich - nowych członków Unii Europejskiej
W. Przybylska-Kapuścińska
ABSTRACT | PDF
Ewolucja i perspektywy Unii Europejskiej
A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Finanse publiczne w rozwoju ekonomiczno-społecznym Polski jako członka Unii Europejskiej
W. Sztyber
ABSTRACT | PDF
Dochody i wydatki gospodarstw domowych
M. Gorczyca
ABSTRACT | PDF
Strategia personalna organizacji a jej postrzeganie i reakcja na nią pracowników
G. Bartkowiak
ABSTRACT | PDF
Represja versus rynek wolny i kontrolowany. Badanie (słabej) efektywnooeci polskiego rynku walutowego (dolar/złoty) w latach 1983–1989 oraz 1991–2006
M. Gruszczyński
ABSTRACT | PDF
The Role of Exchange Rate and Price Factors in Profitability Improving in Ukraine
A. Goncharuk
ABSTRACT | PDF
Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska, J. Melichar, M. Scasny, H. Skopkova
ABSTRACT | PDF
Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016