ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Edukacyjna uczta

P. Modzelewski

ABSTRAKT: Podsumowanie seminarium pt.: —Wiedza menedżera XXI wiekul 29 marca 2001 r., w ramach Trylogii Menedżerskiej: Wiedza - Kondycja - Warsztat menedżera XXI wieku Wielu spośród studentów w przyszłym życiu zawodowym będzie pełniło kierownicze funkcje w różnego typu przedsiębiorstwach i organizacjach. Wiedza zdobyta podczas zajęć na Uniwersytecie jest niezbędną podstawą, która stanowi zarazem najważniejszą przewagę konkurencyjną absolwenta. Jednakże jest pewien rodzaj wiedzy, który pozwala efektywnie dysponować swoim czasem i życiem. Wiedzy łatwej i trudnej zarazem. Takiej, od której może zależeć sukces lub niepowodzenie człowieka lub organizacji. Właśnie takiemu rodzajowi wiedzy poświęcone było ogólnopolskie seminarium pt.: —Wiedza menedżera XXI wieku, które odbyło się 29 marca 2001 r. w teatrze —Romale i na które to seminarium zostali zaproszeni przez firmę Limes Centrum studenci z Koła Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium prowadził znany dziennikarz Maciej Orłoś, wytwarzając przyjemny klimat spotkania, nie szczędząc dowcipów na temat wizerunku menedżera. Wszyscy prelegenci, którzy brali udział w spotkaniu, należą do polskiej i światowej ekstraklasy w swoich specjalnościach.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 2

W numerze:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRAKT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016