ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?

A. Cieślik

ABSTRAKT: W latach dziewięćdziesiątych Polska stała się obiektem rosnącego zainteresowania ze strony inwestorów zagranicznych, wyprzedzając pod względem wartości zainwestowanego kapitału pozostałe kraje Europy „rodkowo-Wschodniej 1 . Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) oznaczają nie tylko napływ kapitału, ale również transfer technologii, praktyk w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz wielu innych czynników o charakterze niematerialnym określanych wspólnym mianem kapitału intelektualnego 2 . Działalności przedsiębiorstw międzynarodowych towarzyszyć może także dyfuzja wiedzy wśród firm i przedsiębiorców kraju goszczącego inwestorów zagranicznych. Z powyższych względów bezpośrednie inwestycje zagraniczne są często postrzegane jako katalizatory wzrostu gospodarczego. Rola przedsiębiorstw międzynarodowych jako nośnika wiedzy, chociaż obecna w literaturze przedmiotu od wielu lat, w dalszym ciągu pozostaje jednym z najbardziej intrygujących, a zarazem wciąż relatywnie mało zbadanych zagadnień. Dotychczasowe badania motywowane są przede wszystkim chęcią uzasadnienia preferencyjnego traktowania inwestorów zagranicznych przez rządy krajówgoszczących i koncentrują się głównie wokół prób wykrycia korzystnych efektów zewnętrznych związanych z obecnością inwestorów zagranicznych. Tymczasem innym ważnym zagadnieniem, któremu literatura przedmiotu nie poświęca dostatecznej uwagi, jest przestrzenny wymiar tych efektów. Jeżeli zasięg efektów zewnętrznych jest geograficznie ograniczony, to największe korzyści z tytułu obecności przedsiębiorstw międzynarodowych odnosić będą regiony, na których terenie zostaną zlokalizowane inwestycje zagraniczne.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 2

W numerze:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRAKT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016