ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Szkodliwa polityka realnej aprecjacji kursu złotego

W. Bień

ABSTRAKT: Konieczność zdecydowanej aktywizacji polskiego eksportu nie wymaga szerszego uzasadnienia. Wystarczy przypomnieć, że prawdziwe sukcesy osiągnęły te kraje wychodzące z ekonomicznego zacofania, które legitymują się wysokim poziomem eksportu na jednego mieszkańca. Warto również pamiętać, że przede wszystkim dzięki dużemu ożywieniu eksportu możliwe stało się przezwyciężenie kryzysu, jaki w Polsce występował w początkowych latach poprzedniego dziesięciolecia. Jednoznaczne stanowisko w sprawie aktywizacji eksportu zajął już w 1995 r. Komitet Prognoz PAN - Polska w XXI wieku, stwierdzając, że –radykalne proeksportowe przestawienie gospodarki musi stać się pierwszym, zasadniczym założeniem strategii gwarantującej sukces– wobec konieczności wysiłku inwestycyjnego dla modernizacji gospodarki– a także narastającego od 1998 r. ciężaru obsługi zadłużenia . Nie można również pominąć faktu, że eksport jest jednym z poważnych Źródeł tworzenia miejsc pracy. Przybliżony rachunek wykazuje, że wzrost eksportu o 1 mld USD pozwala na zwiększenie bezpośrednio z tym związanych około 20 tysięcy miejsc pracy, nie licząc wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach kooperujących z eksporterami.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 7

W numerze:

Czynniki ruchliwości dochodowej w krajach transformacji gospodarczej
B. Górecki, K. Kuhl
ABSTRAKT | PDF
Imitation and Transition: Transition Report Commentary
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność eksportową firm krajowych w Polsce
A. Bedi, A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Szkodliwa polityka realnej aprecjacji kursu złotego
W. Bień
ABSTRAKT | PDF
O prognozach
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Konkurencyjność gospodarki chilijskiej
U. Żuławska
ABSTRAKT | PDF
Przeprowadzanie segmentacji przedsiębiorstw za pomocą drzew klasyfikacyjnych
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Wartość czasu podróży prywatnych w Polsce
A. Bartczak
ABSTRAKT | PDF
Oszacowania skal ekwiwalentnych oparte na systemie równań popytowych ELES
J. Ciecieląg
ABSTRAKT | PDF
Dezintegracja i integracja. Polskie prowincje przed i po odzyskaniu niepodległości
C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka
ABSTRAKT | PDF
Dydaktyka w szkole wyższej: O współzainteresowanych, kotach z Cheshire i wróżbitach: Zmieniające się wyobrażenia o uniwersytecie
G. Neave
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016