ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów

K. Zagórska

ABSTRAKT: Artykuł podejmuje problematykę wpływu norm społecznych na deklarowane preferencje dotyczące selektywnej zbiórki w gospodarstwach domowych. Przeprowadzony eksperyment bada oddziaływanie informacji o odsetku mieszkańców segregujących odpady (reprezentujących lokalne i krajowe normy społeczne) na deklarowane wybory respondentów odnośnie do własnego sortowania. Badanie przeprowadzono w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Białymstoku, wykorzystując warunki eksperymentalne różnicujące lokalne i narodowe normy społeczne. Działanie informacji zostało zbadane za pomocą analizy wyborów dyskretnych. Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane w polityce opartej na behawioralnym schemacie „zielonych impulsów”. Dostarczają także cennego wkładu w poznanie znaczenia norm społecznych odnoszących się do różnych poziomów odniesienia – lokalnych i krajowych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 44

W numerze:

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych
T. Brzęczek
ABSTRAKT | PDF
Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union
M. Hnatyshyn
ABSTRAKT | PDF
Liberalizacja sektora gazowego w Europie. Czy Unia Europejska promuje skuteczne rozwiązania regulacyjne?
I. Opolska
ABSTRAKT | PDF
Prywatne finansowanie edukacji w Europie
M. Piekut
ABSTRAKT | PDF
Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce
P. Strawiński, A. Skierska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów
K. Zagórska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016