ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych

T. Brzęczek

ABSTRAKT: Rozważamy szeroki i długi asortyment, typowy dla konglomeratów produkcyjnych, ale szczególnie dla hurtowych oraz detalicznych przedsiębiorstw handlowych. Przedsiębiorstwo stosujące rynkową formułę ceny powinno brać pod uwagę zależności cenowo-popytowe, od których zależą sprzedaż i zysk. Zamiast złożonych rynkowych modeli systemu popytowego czy agregacji wyników z modeli teorii wyboru konsumenta proponujemy i dyskutujemy metodykę szacowania substytucji cenowej towarów bezpośrednio na podstawie grupowania mikrodanych o klientach przedsiębiorstwa. Atutem metodyki jest macierzowy model teoretyczny relacji popytowo-cenowych, w którym ceny są zmiennymi porządkowymi. Model można esty mować na podstawie mikrodanych o zakupach klientów dobranych warstwowo-losowo spośród wszystkich klientów przedsiębiorstwa. Do estymacji i weryfikacji modelu zastosowano w artykule metody: wieloczynnikowej analizy wariancji i regresji Poissona. Dane dotyczą ilości sprzedaży produktów klientom wybranego przedsiębiorstwa oraz cen sprzedaży. Wyniki otrzymane obiema metodami są zgodne ze sobą i z teorią mikroekonomii. Weryfikacja założeń metod estymacji wskazała, że nie wszystkie z nich są spełnione w próbce badawczej.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 44

W numerze:

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych
T. Brzęczek
ABSTRAKT | PDF
Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union
M. Hnatyshyn
ABSTRAKT | PDF
Liberalizacja sektora gazowego w Europie. Czy Unia Europejska promuje skuteczne rozwiązania regulacyjne?
I. Opolska
ABSTRAKT | PDF
Prywatne finansowanie edukacji w Europie
M. Piekut
ABSTRAKT | PDF
Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce
P. Strawiński, A. Skierska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów
K. Zagórska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016