ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union

M. Hnatyshyn

ABSTRAKT: The paper tests the environmental Kuznets curve hypothesis, pollution havens hypothesis and evaluates primary energy consumption impacts on emissions. Changes in emissions of examined pollutants in the European Union are in line with the environmental Kuznets curve hypothesis. The turning point is the highest for CO 2 and four times lower for SO x . These results indicate that as the economy grows the demand for a clean local environment grows first, and is followed by the demand for clean global environment. More intense external trade reduces CO 2 and SO x emissions, which provides evidence for the pollution havens hypothesis. Primary energy consumption in the EU has a statistically significant positive effect on examined emissions. Europe’s energy sector (and Polish in particular) is very dependent on fossil fuels. Despite the existing problems, the EU can serve as an example of sustainable development for less developed countries.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 44

W numerze:

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych
T. Brzęczek
ABSTRAKT | PDF
Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union
M. Hnatyshyn
ABSTRAKT | PDF
Liberalizacja sektora gazowego w Europie. Czy Unia Europejska promuje skuteczne rozwiązania regulacyjne?
I. Opolska
ABSTRAKT | PDF
Prywatne finansowanie edukacji w Europie
M. Piekut
ABSTRAKT | PDF
Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce
P. Strawiński, A. Skierska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów
K. Zagórska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016