ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Prywatne finansowanie edukacji w Europie

M. Piekut

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono zmiany w poziomie i strukturze wydatków na edukację w gospodarstwach domowych w krajach europejskich w latach 1995−2012. Źródłem informacji wykorzystywanym w badaniu były baza danych Eurostat. W gospodarstwach domowych zlokalizowanych w Irlandii i na Cyprze zaobserwowano najwyższe udziały wydatków na edukację w wydatkach ogółem. Najmniejsze udziały wydatków na edukację odnotowano w gospodarstwach domowych z krajów nordyckich oraz z Republiki Czeskiej i Belgii. W gospodarstwach domowych z większym odsetkiem osób starszych oraz z relatywnie trudniejszą sytuacją materialną wydatki na edukację stanowiły mniejszy udział w wydatkach ogółem.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 44

W numerze:

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych
T. Brzęczek
ABSTRAKT | PDF
Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union
M. Hnatyshyn
ABSTRAKT | PDF
Liberalizacja sektora gazowego w Europie. Czy Unia Europejska promuje skuteczne rozwiązania regulacyjne?
I. Opolska
ABSTRAKT | PDF
Prywatne finansowanie edukacji w Europie
M. Piekut
ABSTRAKT | PDF
Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce
P. Strawiński, A. Skierska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów
K. Zagórska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016