ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Skuteczne strategie segmentacyjne - w kierunku ograniczenia ryzyka utraty klienta zamożnego

K. Opolski, T. Potocki, T. Świst

ABSTRAKT:

The article presents how the changes on the financial markets influence the choice of the appropriate segmentation strategy, how they support a personalized approach to the customer, and the accurate estimate of the customer’s financial capacity and to build lasting relationships with customers.

The authors suggest the special importance of this process in the Wealth Management segment, where it becomes a key factor in the battle for the customer, and mitigation of the risk of losing the customer. In addition, the authors discuss and give arguments that the individualization of needs, preferences or behavior is not possible for each client individually, but through an effective design of the process of segmentation the bank is able to reduce the risk of missed sales activities by constructing groups of similar set of the analyzed components. In conclusion, attention is drawn to two very important, from the point of view of the segmentation, areas of the segmentation analysis. First, preparing and building new customer segmentation strategies Wealth Management, do not forget the cultural diversity of the regions of the world. Secondly—the emerging EU Directives on Basel II, MiFID and the Prevention ofMoney Laundering make that the way of the customer segmentation must be consistent with the construction law facing the EU directives for the local regulators.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 26

W numerze:

Mechanizm upadku socjalistycznego systemu gospodarczego
M. Taguchi
ABSTRAKT | PDF
The Misalignment of the Real Exchange Rate with the Fundamentals: Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
V. Posta
ABSTRAKT | PDF
Skuteczne strategie segmentacyjne - w kierunku ograniczenia ryzyka utraty klienta zamożnego
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst
ABSTRAKT | PDF
Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE
A. Ślesicka
ABSTRAKT | PDF
Kwestia definicji dóbr publicznych
E. Rutkowska
ABSTRAKT | PDF
Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych)
J. Wróblewska
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja polityki społecznej we Wspólnocie Europejskiej
M. Małkowski
ABSTRAKT | PDF
Autoselekcja w internetowym eksperymencie Keynesian p-Beauty Contest
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016