ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:The Misalignment of the Real Exchange Rate with the Fundamentals: Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland

V. Posta

ABSTRAKT: The paper examines the behavior of the real exchange rates in the Czech Republic, Hungary and Poland, analyzing its driving forces with the emphasis on the turbulences which have been lately seen in the economies. Real equilibrium exchange rates are estimated using the BEER methodology to serve as a benchmark to which the real exchange rates are compared. The gap between the estimated real equilibrium exchange rates and real exchange rates as well as the key determinants of the real equilibrium exchange rates are analyzed and compared in the three cases. While the Czech Republic and Poland have been relatively mildly hit by the current crisis which has been accompanied by a relatively acceptable misalignment of the real exchange rate with the fundamentals, clear long-run divergence of Hungarian real exchange rate from the market fundamentals has been detected in the analysis.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 26

W numerze:

Mechanizm upadku socjalistycznego systemu gospodarczego
M. Taguchi
ABSTRAKT | PDF
The Misalignment of the Real Exchange Rate with the Fundamentals: Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
V. Posta
ABSTRAKT | PDF
Skuteczne strategie segmentacyjne - w kierunku ograniczenia ryzyka utraty klienta zamożnego
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst
ABSTRAKT | PDF
Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE
A. Ślesicka
ABSTRAKT | PDF
Kwestia definicji dóbr publicznych
E. Rutkowska
ABSTRAKT | PDF
Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych)
J. Wróblewska
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja polityki społecznej we Wspólnocie Europejskiej
M. Małkowski
ABSTRAKT | PDF
Autoselekcja w internetowym eksperymencie Keynesian p-Beauty Contest
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016