ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Mechanizm upadku socjalistycznego systemu gospodarczego

M. Taguchi

ABSTRAKT:

This article presents the model of functioning of the socialist economic system based on empirical analysis of the Polish reforms. In Poland, there were several trials to carry out economic reforms, but always after a few years they were stopped. Therefore I will examine why the reforms failed, and why the system reforms ultimately stalled in deadlock.

I focused on the basic architecture of the “traditional” system, the cyclical nature of the structural reform of the socialist political determinants of economic reforms, interoperability and interactivity between platform and mechanism of its functioning. According to the analysis, even if the mechanism of functioning of the economic system will be improved, but will not be matched to the basic architecture, sooner or later, the operation mechanism will operate imperfectly, and it will return to the originalmechanism functioning at the level of the basic architecture of the traditional system. This rigid platform creates the periodicity of the economic reform. Thus, the system does not function efficiently if the platform is replaced. However, the basic architecture of the platform is the ideological foundation of the socialist system as well and bringing it to change is the negation of socialism. These are the fundamental limitations of the economic reforms in the socialist system.

This lack of flexibility led to the collapse of the system and inevitably leads to the system transformation.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 26

W numerze:

Mechanizm upadku socjalistycznego systemu gospodarczego
M. Taguchi
ABSTRAKT | PDF
The Misalignment of the Real Exchange Rate with the Fundamentals: Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
V. Posta
ABSTRAKT | PDF
Skuteczne strategie segmentacyjne - w kierunku ograniczenia ryzyka utraty klienta zamożnego
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst
ABSTRAKT | PDF
Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE
A. Ślesicka
ABSTRAKT | PDF
Kwestia definicji dóbr publicznych
E. Rutkowska
ABSTRAKT | PDF
Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych)
J. Wróblewska
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja polityki społecznej we Wspólnocie Europejskiej
M. Małkowski
ABSTRAKT | PDF
Autoselekcja w internetowym eksperymencie Keynesian p-Beauty Contest
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016